februari 2014 Sida 1 av 2

Faktatext!

Vi tränar på att skriva kortare faktatexter med egna illustrationer hämtade från Astrids berättelser.  Karlsson på taket: Emil i Lönneberga:

Problemlösning!

Vi arbetar med problemlösning inom matematiken. Vi arbetar enskilt och i grupp, diskuterar, redovisar och reflekterar!

Sortering!

Vi sorterar både i skolan och hemma! Vi sorterar snäckor och bönor efter storlek och pennor efter färg: Vi redovisar hur vi sorterar hemma:

Symmetri

I veckan har vi arbetat med symmetri och asymmetri. Vi har arbetat med spegelsymmetri vilket innebär att ett objekt är identiskt med sin egen spegelbild i något plan. 

Läsförståelse!

Inom vårt tema om Astrid Lindgren tränar vi faktakunskaper och läsförståelse. Vi arbetar med att para ihop ord, svara på frågor, identifiera karaktärer och lösa gåtor!

EQ

Vi arbetar med EQ i klassen. Begreppet betyder Emotionell intelligens. Det handlar om att ha kontakt med och kunna hantera sina känslor, att kunna uppfatta känslor hos andra…

Geometri på iPad!

Vi repeterar geometriska figurer med hjälp av iPads och appen ”Shapes & Puzzels”!  

Sportlov!

Fredagsmys!

Då det inte bjuds på dans under fredagsmyset kan det bjudas på teckningskurs, här i Manga!

I naturen!

Nästan varje vecka har vi utelära och har det härligt i naturen!