Inom matematiken arbetar vi med subtraktion, jätteroligt och spännande tycker vi! Vi lär oss mer om vilka strategier vi kan ta till för att lösa uppgifter, vi ”jämför” och ”tar bort”. Vid uppgifter som 9-8= så jämför vi och vid uppgifter som 9-1= så tar vi bort.

Vi har alltid konkret material till hands!

Vi gillar arbetsro då vi arbetar! Vi småsurrar med varandra här och där och hjälper varandra.


Prenumerera på nya blogginlägg