På lågstadiet skall vi få möta flera olika texttyper; berättande, poetiska, beskrivande och instruerande.  Vi arbetar med genrepedagogik där vi lär oss mer om olika texttyper och hur de är uppbyggda. Nu har det blivit dags för berättande texter och vi har inlett ett projekt där vi skriver sagor.

Vi har inledningsvis byggt upp förkunskaper inom ämnet genom att prata om textens syfte. Varför skriver och läser vi sagor? Vi började med att läsa boken ”Kotten, grisen och lilla vännen” högt. Vi samtalade sedan om textens uppbyggnad och hur den består av en inledning, ett hinder/problem, en lösning och en avslutning.

Med hjälp av ett karaktärsschema och ett hinderschema har vi fått strukturera upp egna sagor som börjar ta form. Vi skriver både för hand och på datorn/iPaden. I Google Drive samlar vi våra texter under arbetets gång, detta hjälper Maria oss med. Projektet kommer att hålla på några veckor framöver, jätteroligt!

Vi strukturerar upp vår berättelse:

Google Drive:Vi funderar kring vår huvudkaraktär. Denna gång är det ett djur:Prenumerera på nya blogginlägg