Trots kylan fick vi en riktigt fin dag tillsammans i Slottsskogen. Kenneth från Botaniska trädgården lärde oss allt han kunde om insekter och fåglar. Vi fick arbeta parvis med att få fram insekter ur jordens förna som är det lager av blad, kvistar, andra döda växtdelar och rester av döda djur som ligger på marken. Vi använde oss av en förnasåll. Efter att vi skakat våra sållar letade vi  upp djur och förde över dessa till mindre skålar eller burkar med hjälp av fingrar eller pincett. Djuren studerade vi sedan med hjälp av luppar. Vi försökte ta reda på vad det var för djur med hjälp av en bestämningsduk som Kenneth hade med sig. Vi fann både spindeldjur och insekter! Passet avslutades med tre samarbetsövningar som vi gärna gör fler gånger. Givetvis blev det go matsäck och fika också, inne på Naturhistoriska muséet!

 


Prenumerera på nya blogginlägg