I svenskan tränar vi på att skriva fullständiga meningar med rätt skiljetecken. Vi funderar; skall det vara punkt, frågetecken eller utropstecken? Vi repeterar att meningar börjar med stor bokstav och att alla namn också skrivs med stor bokstav.

Substantiv har vi också börjat bekanta oss med! Vår svenskabok heter Språkmästaren.

 


Prenumerera på nya blogginlägg