Nu är vi igång med vår läsebok ”Diamantjakten”. Innehållet väcker intresse! Ett kapitel i veckan läser vi. Varje onsdag bearbetar vi den text vi läst hemma genom att läsa tillsammans i skolan och samtala om innehållet och nya ord. Vi arbetar även  med olika uppgifter kopplade till innehållet.


Prenumerera på nya blogginlägg