Vår favorit är matematik! Vi arbetar med både addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi laborerar och samtalar om räknestategier. Vi får kläm på det här med ental och tiotal och hjälp med hur vi skall tänka och utföra räkneoperationer och förstå problemlösningsuppgifter.  Vi gör regelbundna avstämningar där vi testar våra nya kunskaper och utvärderar nya lärdomar.


Prenumerera på nya blogginlägg