När vi har matematikgenomgångar har vi det ibland via projektorn. Till vår matematikbok Favorit Matematik följer ett gediget material på webben. Till varje kapitel och lektion följer en saga som vi kan få uppläst. Det finns även inspelade genomgångar där nya arbetsområden presenteras på film! Alla vi elever har en egen inloggning och vår bok finns digitalt med många extra övningar som vi kan göra online. Inom kort kommer mer info!

Så kan en genomgång via projektorn ut. Vi får vägledning och hjälp med hur vi skall fortsätta arbeta i boken efteråt.

Här får vi lyssna till ramberättelsen som är kopplad till dagens lektion!

Här får vi ta del av en genomgång och instruktion via webben och projektorn.


Prenumerera på nya blogginlägg