Vi läser Diamantjakten för varandra i lärpar. Full sysselsättning i klassrummet. Här sker samarbete och lärande! Underbart!

Vi byter regelbundet lärpar och lär oss att arbeta med olika personer!


Prenumerera på nya blogginlägg