Vi arbetar med kunskapsmålen i årskurs 2 och gör dem tydliga och konkreta med hjälp av vår målbok. Det är viktigt att veta vad vi skall lära oss och hur vi kan visa vad vi kan. Med tydliga mål och kriterier blir innehållet i lektionerna meningsfullt och engagemang skapas!

I vår målbok utvärderar vi vår kunskap och färglägger de mål vi uppnått. Det blir tydligt vad vi kan och vad vi skall lära oss härnäst.

Via projektorn går vi igenom målen tillsammans. Därefter färglägger vi i vår bok.

Hur kan vårt målarbete se ut under en lektion? Jo, när vi skriver egna texter jämför vi dem med  några av målen i svenska och bearbetar dem därefter.

Här gör vi matematikprov från Skolverket!


Prenumerera på nya blogginlägg