Inom matematiken arbetar vi med addition och subtraktion med tiotalsövergång. Vi laborerar och pratar om effektiva huvudräkningsstrategier.

Vi arbetar också med problemlösning och lästal enligt en modell som kallas EPA. Först tänker vi till enskilt kring en uppgift. Därefter pratar vi i lärpar och hjälper varandra med att utveckla lösningarna ytterligare. Sist redovisar vi våra lösningar i hela gruppen och diskuterar varandras lösningar. Vi lär av och med varandra!


Prenumerera på nya blogginlägg