Vi har genomfört en samarbetsövning som kallas ”Runda bordet”. I denna tränar vi på att släppa kontrollen och förstå att man inte kan bestämma allt själv i ett samarbete. I grupper om 2 eller 3 fick vi tillsammans skriva sagor. Vi skulle bara skriva en mening i taget, och sedan skicka vidare pappret till nästa person. Den personen fick läsa vad som stod och sen lägga till en egen mening. Så fortsatte vi och sagorna blev längre och längre. Fokus låg på att skriva en mening och sedan släppa sagan utan att bli arg om den inte blev som du själv tänkt. Du har bara kontroll över en mening, sen är det kompisen som bestämmer. Hela tiden skulle vi också vara positiva till det kompisen skrivit och inte påpeka stavfel och annat utan tänka på hur vi kunde bygga vidare på texten. Detta var en lärorik och rolig övning. Vi fick fundera kring en sagas uppbyggnad och träna på att hålla den röda tråden samtidigt som vi hjälpte varandra och var positiva!Prenumerera på nya blogginlägg