I veckan har vi arbetat mycket med samarbetsövningar. Vi har samtalat om vad som krävs för ett lyckat samarbete och vilka vinster ett sådant ger! Vanliga fallgropar har vi också gått igenom. Med hjälp av övningarna ”Berättaren” och ”Tokiga meningar” tränar vi på att inta en positiv inställning till varandra.

Under ”Berättaren” fick vi gå runt i klassrummet till musik. När vi mötte någon annan fick vi hälsa på den personen genom att göra en high five och säga ”hej!”. Här skulle vi försöka göra den andre glad genom vårt sätt att hälsa. Efter en liten stund stoppades musiken och vi fick en ny instruktion, nu skulle vi hälsa med lillfingerkrok. Därefter hälsade vi med armbåge mot armbåge och sist skaka hand plus ”starring contest” i fem sekunder. Denna övning fick oss alla på glatt humör.

I nästa övning tränade vi på att säga ”ja!” och vara positiva till varandra. I ett samarbete händer det ibland att en i gruppen ger ett förslag eller skriver något som man inte håller med om. Då är det viktigt att tänka på att möta personen med något positivt först och inte blir sur eller arg och sucka eller göra miner. Du kan säga att du inte håller med, men på ett trevligt och lugnt sätt. Vi tränade på detta genom övningen som vi kallar ”Tokiga meningar”. Vi ställde oss i två cirklar vända mot varandra i par. Vi fick varsin lapp med en tokig mening, t.ex. ”Zlatan är min lärare”. Den innersta cirkeln fick börja med att säga sin mening och partnern i den yttre cirkeln var tvungen att svara JA! Sedan roterade vi och den yttre cirkeln fick fråga. Svaret skulle alltid vara ett glatt JA! Det bjöds på många skratt under denna övning och alla var engagerade till max. Övningen gav oss möjlighet att uppleva hur ett positivt svar kändes i kroppen, lärdomar vi tar med oss i vårt fortsatta arbete!

(Läs mer om Kooperativt lärande på hemsidan: https://kooperativt.com/2016/07/25/gruppstarkande-ovningar/)Prenumerera på nya blogginlägg