I klassrummet arbetar vi för att såväl den pedagogiska som den sociala och den fysiska miljön görs tillgänglig för alla. Vårt lärande står alltid i fokus.

En tillgänglig lärmiljö kan se väldigt olika ut. Vissa utav oss arbetar utifrån ett anpassat schema beroende på våra behov, vi använder bildstöd på tavlan och på bänkarna, hörselkåpor erbjuds och ljud- och ljusmiljön anpassas. Vi gör också lärmiljön tillgänglig genom att tekniska hjälpmedel används. Nya arbetssätt och metoder provas och gruppaktiviteter förändras.

Under lektionerna använder vi en Time Timer. Denna visualiserar tiden vi har kvar för en uppgift vilket hjälper oss att planera vårt arbete.

Dagens schema sitter alltid uppe på tavlan så att alla kan orientera sig under dagen.

Vid många lektionspass synliggörs målen för arbetet.

Varje vecka har vi bordsvärdar i klassrummet och i bamba som hjälper till.


Prenumerera på nya blogginlägg