Arbetet med den analoga klockan är i full gång. Vi har bland annat arbetat utifrån en kooperativ struktur som kallas ”Frågerundan”. Här är alla aktiva samtidigt och vi stöttar varandra i lärandet. Vi arbetade i grupper om 3 eller 4 och turades om att redovisa våra kunskaper om den analoga klockan. En var sekreterare, en var berättare och kontrollant och en var uppmuntrare. Under arbetets gång hjälptes vi åt med att förklara för varandra hur man kan tänka kring de olika klockslagen. Begrepp som fem över, tio över, tjugo över, fem i halv, fem över halv, tjugo i osv gicks igenom.

Vi har även tränat begreppen i vår matematikbok. Färdighetsträna gärna ytterligare hemma, samtala om begreppen!


Prenumerera på nya blogginlägg