Som en del i vårt arbete med positionssystemet arbetar vi med olika talsystem. I det gamla Egypten använde man 10 som bas. Vi har lärt oss mer om symbolerna och testat sätta samman dem till tal. Fascinerande att talsorterna räknas ihop för sig och summeras vilket innebär att det egentligen inte spelar någon roll i vilken ordning symbolerna skrivs! Vi har även kikat på det romerska systemet, det babyloniska och mayaindianernas. Avslutningsvis skapade vi egna talsystem och symboler, roligt!

Vi repeterar vårt positionssystem!


Prenumerera på nya blogginlägg