Vi har arbetat med ett projekt där vi enligt en tydlig struktur skrivit faktatexter om djur i vår närmiljö. Såhär gick arbetet till! Inledningsvis funderade vi på vad vi kunde sedan tidigare om vårt djur och fyllde i en VÖL-tabell (Vet, Önskar veta, Lärt mig). Vi utgick ifrån kategorierna: klassificering, boplats, föda, utseende, ungar och övrigt. Vi fyllde vidare i vår VÖL-tabell de fakta vi önskade ta reda på under arbetets gång. Därefter läste vi fakta om djuret och strök under relevanta nyckelord kopplade till våra 6 kategorier. Nyckelorden strukturerade vi sedan upp och skrev ned på en karta eller mind map. Avslutningsvis så skrev vi en flödande faktatext, målade bilder till och förde in våra nya kunskaper i VÖL-tabellen. Ett mycket givande arbete!


Prenumerera på nya blogginlägg