Kategori: Muntlig redovisning Sida 1 av 2

Vi tränar på att skriva faktatexter!

Vi har arbetat med ett projekt där vi enligt en tydlig struktur skrivit faktatexter om djur i vår närmiljö. Såhär gick arbetet till! Inledningsvis funderade vi på vad…

Samarbete kring klockan!

Arbetet med den analoga klockan är i full gång. Vi har bland annat arbetat utifrån en kooperativ struktur som kallas ”Frågerundan”. Här är alla aktiva samtidigt och vi…

Kooperativt lärande!

I klassen arbetar vi med kooperativt lärande (eng: Cooperative learning). Detta är ett förhållningssätt till lärande och en instruktionell undervisningsmetodik. Grundtanken är ett lärande som använder samarbete mellan…

iMovie!

Vi gillar iMovie! I klassen har vi 5 iPads som vi turas om att arbeta på. Just nu håller vi på med att klippa ihop våra redovisningar av…

Matteprat!

Inom matematiken arbetar vi med addition och subtraktion med tiotalsövergång. Vi laborerar och pratar om effektiva huvudräkningsstrategier. Vi arbetar också med problemlösning och lästal enligt en modell som…

Matematik 0-100!

Vår favorit är matematik! Vi arbetar med både addition och subtraktion inom talområdet 0-100. Vi laborerar och samtalar om räknestategier. Vi får kläm på det här med ental…

Resor och upplevelser!

Det är jättespännande och roligt att få ta del av varandras resor och upplevelser! Vi tränar på muntligt berättande och på att vara goda lyssnare! Prenumerera på nya…

F som i får!

F som i får! Här har det pysslats fina ulliga får. Inte bara det, vi har även tittat på film, arbetat med faktatexter, tagit ut nyckelord/faktaord och skrivit…