Kategori: Studiero

Samarbete kring klockan!

Arbetet med den analoga klockan är i full gång. Vi har bland annat arbetat utifrån en kooperativ struktur som kallas ”Frågerundan”. Här är alla aktiva samtidigt och vi…

Studiero!

Hos oss bedrivs en undervisning som präglas av studiero! Studiero innebär att fokus riktas mot det som är syftet med lektionen. Hur åstadkommer vi då detta? Jo våra…