Kategori: Turordning

Samarbete kring klockan!

Arbetet med den analoga klockan är i full gång. Vi har bland annat arbetat utifrån en kooperativ struktur som kallas ”Frågerundan”. Här är alla aktiva samtidigt och vi…

Samarbete!

I veckan har vi arbetat mycket med samarbetsövningar. Vi har samtalat om vad som krävs för ett lyckat samarbete och vilka vinster ett sådant ger! Vanliga fallgropar har…

Trivselledare på rasten!

Under flera förmiddagsraster i veckan har vi trivselledare. Detta är vuxna som organiserar lekar på rasten. Jätteroligt tycker vi! Vi lär oss nya lekar och träffar nya vänner,…

Turordning och vardagsmatematik!

Vi har en lista i klassrummet där vi följer en viss turordning vid ”Dagens datum” och ”Myshörnan”. Här lär vi oss mycket! Vem skall dra datumet i dag?…