Följande ansvarsområden gäller läsåret 2017/18. Barnens namn inom parentes!

Klassföräldrar:
HT 17: My (Frank) och Cecilia (Elis)
VT 18: Emelie (Ines) och Hannah (Benjamin)

Hagendagen:
Malin (Sonja och Judith)
Jens (Valdemar)

Föräldraföreningen HFF:
Philip (Anna)
Karin (Linnea)

Hagenrådet:
Anita (Jacob N)
Karin (Jacob T)